กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 คัดเลือกภาค 2

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

          สมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 2 คัดเลือกภาค 2

          ในการนี้ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในการตัดสิน ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2562 โดยให้คณะทำงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันปฏิบัติภาระกิจให้สำเร็จตามที่สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายไว้ โดยคำนึงถึงความยุติธรรม พร้อมนี้ขอเรียนเชิญผู้จัดการและอบรมเจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ตัดสิน ร่วมประชุมในวันที่ 8 ก.ค. 2562 เวลา 14.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน

รายชื่อนักกีฬาทีมชาย และทีมหญิง ของแต่ละจังหวัด คลิกที่ด้านล่าง

การแบ่งสายการแข่งขัน
ทีมชาย
1 ชัยนาท
2 ลพบุรี
3 นครสวรรค์
  แข่งขันแบบพบกันหมด
  ทีมหญิง ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
 

โปรแกรมการแข่งขัน

ที่ วันที่ เวลา ประเภท คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
สีอ่อน สีเข้ม
   วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้จัดการทีม เจ้าหน้าที่และผู้ตัดสิน
1 9 ก.ค. 62 16.30 น. ชาย ชัยนาท ลพบุรี 80 : 60
2 10 ก.ค. 62 16.30 น. ชาย นครสวรรค์ ชัยนาท  65 : 76
3 11 ก.ค. 62 16.30 น. ชาย ลพบุรี นครสวรรค์ 46 : 60

หมายเหตุ ทีมที่ได้คะแนนรวมอันดับ 1 และ 2 ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ จ.บุรีรัมย์


สรุปผลการแข่งขันประเภททีม

ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ 
1 ชาย ชัยนาท ทอง
2 ชาย สครสวรรค์ เงิน
3 ชาย ลพบุรี ทองแดง
ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 หญิง - ทอง
2 หญิง - เงิน
3 หญิง - ทองแดง


ที่มาของข้อมูล : นายสัมพันธ์ กัมพูศิริพันธ์, ทีมผู้ตัดสินภาค 2