คณะอนุกรรมการฯ 3 on 3 ภาค 1

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

คณะอนุกรรมการบริหารงาน 3 on 3 Basketball of Thailand ประจำภาค 1

ประกอบด้วย

นาย..........
ที่ปรึกษาภาค 1
นาย..........
หัวหน้าภาค 1
 
นาย.........
รองหัวหน้าฯ คนที่ 1
  นาย.........
รองหัวหน้าฯ คนที่ 2
   
นาย.........
กรรมการ
  นาย.........
กรรมกาทำงานร
  นาย.........
กรรมการ
 
นาย.........
เลขานุการฯ
  นาย.........
ผู่ช่วยเลขานุการฯ

 สถานที่ติดต่อ

  1. ที่ทำงาน :
  2. เบอร์โทรศัพท์ :ช่วย
  3. E-Mail :

ที่มาข้อมูล : นายวิรุณ ทองพิลา