Get Adobe Flash player

สถิติการเข้าชม

6830440
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
35942
0
35942
6794439
35942
0
6830440

Your IP: 3.219.31.204
Server Time: 2020-12-03 23:19:38

ลงชื่อเข้าใช้

รายชื่อผู้ที่สอบปฏิบัติขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอล สมาคมฯ

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

          คณะทำงานด้านบริหารงานผู้ตัดสินและผู้ควบคุมการแข่งขัน สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดให้ผู้ที่เข้าอบรมและสอบเป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอล ของสมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯ ที่สอบผ่านข้อเขียนมาจากทุกภาคทั่วประเทศ มีจำนวนหลายท่านด้วยกัน ในภาคทฤษฎีแล้ว ขณะนี้สมาคมฯ ได้กำหนดให้บุคคลดังกล่าวรับทราบ และแจ้งความประสงค์ขอสอบภาคปฏิบัติกับคณะทำงานด้านบริหารงานฯ เพื่อกำหนด และนัดหมายในการสอบภาคปฏิบัติ แล้วสรุปให้สมาคมกีฬาบาสเกตบอลฯ ทราบและขึ้นทะเบียนต่อไป

 

          สรุป รายชื่อบุคคลที่สอบภาคปฏิบัติมีดังนี้

ที่ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด
     1      นายทัศพงษ์  จิรพัฒนาพงศ์ กรุงเทพฯ
2 ร.ต.ต.กสิณ  สาลี่ จันทบุรี
3 นายประณต ประเสริฐ เลย
4 นายณัฐวุฒิ ลี้สุวัฒนกุล นครราชสีมา
5 พ.อ.อ.สุรพงษ์ กองเงิน ปทุมธานี
6 นายยศสุพล สำเภา สุพรรณบุรี
7 นางสาววิมณเฑียร เพาะบุญ นครนายก
8 นายธวัชชัย ทัพคำภา เลย
9 นายวัชรพล หารคำแพง เลย
10 นายทนงศักดิ์ สุนทราธรณ์ เลย
11 นายพงษ์ศักดิ์ อุทยานวรรธนะ กรุงเทพฯ
12 นายศาสตรา สุภาลัย ขอนแก่น
13 นายจิติพล บุญพัฒนากุล ขอนแก่น
14 นายประทีป สายสวาท ขอนแก่น
15 นายเอกภพ คำสอน ขอนแก่น
16 พ.อ.อ.ธีระชัย เหมือนอ้น ปทุมธานี

หมายเหตุ

  1. ขอให้บุคคลที่มีรายชื่อไปเข้ารับการประเมินสอบภาคปฏิบัติตามวัน เวลา ที่คณะทำงานด้านบริหารงานฯ กำหนด โดยไปถึงสนามก่อนการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ชั่วโมง
  2. แต่งกายตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของผู้ตัดสินกำหนด
  3. ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินในการสอบภาคปฏิบัติ ถือเป็นสิ้นสุด
  4. เมื่อทุกท่านที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นได้รับการประเมินภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการประเมินจะส่งผลการประเมินให้คณะทำงานด้านบริหารงานฯ พิจารณาแล้วรายงานสมาคมบาสเกตบอลทราบเพื่อขึ้นทะเบียนต่อไป
  5. การประกาศผลการประเมินภาคปฏิบัติของผู้ตัดสิน จะประกาศทางเว็บไซต์อีกครั้ง

นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอล

boss03.jpg

หัวหน้าผู้ตัดสิน

yak03.jpg

ค้นหา

สุดยอดของวงการบาสฯ ไทย

พื้นที่โฆษณา

สนใจติดต่อได้ที่ สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
02-170-9641 , 092-962-5761